Bộ Dao, Muỗng, Nĩa từ Bã Mía Dùng Một Lần, Phân Hủy Hoàn Toàn.

Bỗ dao, muỗng, nĩa với thành phần từ bã mía cùng với các loại chất kết dính hữu cơ truyền thống. Sản phẩm có thể phân hủy 100% vào môi trường và tạo phân bón hữu cơ dùng để bón cho cây.