Nĩa Bã Mía Dùng Một Lần, Phân Hủy Hoàn Toàn

Nĩa bã mía với thành phần từ bã mía cùng với các loại chất kết dính hữu cơ truyền thống. Sản phẩm có thể phân hủy 100% vào môi trường và tạo phân bón hữu cơ dùng để bón cho cây.