Bec Tưới Cây 360 độ Lập Phương | Chuyên dụng cho Nông Nghiệp và Dự Án.

Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
Áp Lực Nước (Pressure) Từ 1-2.5 bar
Lưu Lượng (Flow Rate) 50 – 90 lít/giờ (Tùy áp lực)
Bán Kính Tưới (Radius) 3-9 mét
Đầu Kết Nối (Connector) Ống mềm phi 6
Màu Sắc (Color) Đen – Xanh
Độ Bền (Durability) Hơn 3 năm dưới các điều kiện khắc nhiệt